SVB Gaštanová 511 Liptovský Mikuláš Domov História Dom v číslach Dom v obrazoch Kontakty
© 2006 ÷ 2013 SVB Gaštanová 511
Aktualizácia: 19.12.2013
Všetci bývame spoločne vo veľkom bytovom dome. Život nám ukázal, že máme jedinú voľbu — starať sa o spoločné záležitosti a dom spoločne. Po rokoch nájomného bývania sme sa stali vlastníkmi našich bytov, ale okrem nových starostí navyše sa nič nezmenilo. Teda to, že okrem vyúčtovania a občasnej zmeny zálohových platieb za bývanie sme o našom vtedajšom správcovi prakticky nevedeli. Žiadne sledovanie skutočného stavu domu a odborné navrhovanie zákrokov k jeho údržbe či vylepšeniu, žadne vyhodnocovanie stavu hospodárenia, len inkasovať... Prišiel deň, keď sme si uvedomili, že za nás sa o naše záležitosti skutočne starať nebude nikdy nikdo. Odtiaľ bol už len krôčik k tomu, aby sme zobrali veci do vlastných rúk — založili sme si spoločenstvo vlastníkov bytov a začali sme si starostlivosť o dom aj iné spoločné záležitosti organizovať sami. SVB Gaštanová 511 je náš spoločný nástroj na dosiahnutie vízie, ako by malo vyzerať spoločné bývanie v našom dome. Náš strategický cieľ Budovať komunitu vlastníkov bytov v našom bytovom dome tak, aby bolo bývanie v ňom príjemné, pohodlné a pritom nás stálo iba toľko, koľko musí.
Prečo sme tu a čo chceme
Vízia Vlastníci bytov v našom dome tvoria pospolitú ko- munitu, ktorá je schopná na základe dohody a vzá- jomných korektných vzťahov riešiť všetky dôležité otázky, týkajúce sa spoločného bývania a spoločné- ho bytového domu. Dom je priebežne udržiavaný v stave, ktorý nevy- voláva zásadné riziká či zvýšené výdavky na jeho využívanie. Okrem primeraného technického stavu je dom a jeho blízke okolie udržiavané v čistote, s pozitívnym vkladom do vizuálneho riešenia sídliska Podbreziny. Všetky potrebné veci v dome fungujú tak, ako majú. Hodnota domu i bytov v ňom je vďaka primeranej správe a opatere priebežne udržiavaná na čo naj- vyššej úrovni. Bývanie v našom dome prináša vlastníkom bytov všetky štandardné a mnohé nadštandardné služby (internet, vlastný rozvod satelitného TV signálu…) pri nákladoch primeraných stavu v lokalite, prípadne výrazne nižších.  
Domov